LAURA

+34 644 435 590
Piquer 33, 5-1.
08004 Barcelona

JOAN

+34 699 220 717
Pg. Pintor Romero de Torres, 90
09197 Sant Cugat del Vallés

    El Responsable del tractament de les seves dades és xxx., amb domicili en xxxxx, amb el NIF xxxxx. L'informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti amb la finalitat de contestar la seva sol·licitud d'informació i de remetre-li comunicació comercial sobre els nostres serveis que puguin ser del seu interès. Si vostè no desitja rebre informació comercial, preguem que ens ho informi enviant un e-mail a xxxx. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió. L'informem que vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió a qualsevol moment. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en clicar la casella d'acceptació al final d'aquest formulari.

    To top